De Belangenvereniging van Oud-Medewerkers Unisys (afgekort BOMU) is op 15 februari 1989 opgericht.

De vereniging stelt zich ten doel: het behartigen van de belangen van de gepensioneerden van Unisys Nederland en van degenen met een gelijksoortig belang (artikel 2 van de statuten).

Zij tracht dit doel te bereiken door:

 • Goede contacten te onderhouden met Unisys;
 • Het kritisch volgen van de ontwikkelingen in de maatschappij en eventuele daaruit voortvloeiende nadelen voor de leden trachten te voorkomen;
 • Het bevorderen van de onderlinge communicatie tussen de leden;
 • Het lidmaatschap van één of meerdere verenigingen of organisaties die zich bezig houden met de behartiging van de belangen van de gepensioneerden van "Unisys Nederland" 

Een kort overzicht van wetenswaardigheden over onze vereniging.

 • Het verenigingsjaar loopt van 1 maart tot en met eind februari daaraanvolgend.
 • Jaarlijks wordt tenminste één algemene ledenvergadering gehouden, meestal in de maand maart.
 • Het bestuur bestaat momenteel uit vijf leden.
  Deze bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar.
  Een aftredend lid is herbenoembaar.
 • Ons ledenaantal ligt rond 300.
 • Wie zijn onze leden? Oud-medewerkers van Unisys zoals gepensioneerden/ niet-actieve deelnemers van het pensioenfonds en gewezen deelnemers van het pensioenfonds (ex-medewerkers van Unisys).
 • Twee leden van de BOMU zijn nu leden van het Belangen Organisatie van De Nationale APF, die in 2018 de pensioenenbeheer en verplichtingen van SPUN heeft overgenomen.
 • Vier keer per jaar versturen wij een Nieuwsbrief naar onze leden.

Hoe en wanneer kunt u lid worden

Op het moment dat u met pensioen gaat en u van het pensioenbureau de gegevens van uw pensioen heeft ontvangen maar het kan ook eerder.

Als u het bedrijf verlaat met een bepaalde regeling kunt u zich ook reeds aanmelden en hoeft u niet te wachten tot het moment van pensionering.

Ook gewezen deelnemers (slapers) die een groot aantal jaren bij ons bedrijf gewerkt hebben, kunnen zich eerder aanmelden.

 

Hoeveel bedraagt de contributie en hoe kunt u zich aanmelden?

De jaarlijkse contributie bedraagt € 10,00.

U kunt zich aanmelden via  het bijgaande inschrijvingsformulier, vul het in en save deze.
Zend het daarna naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Vul aub het hele formulier in:
Voornaam, Voorletter, Achternaam, Adres,  uw postcode en woonplaats,
telefoon, mobiel, email, Geboortedatum,
het jaar in waarin u in dienst bent getreden
het jaar in waarin u uit dienst bent gegaan

Waarom lid worden?

De BOMU behartigt uw belangen zoals reeds onder de sectie "algemene informatie" werd weergegeven. U kunt met vragen altijd bij ons terecht.

De Nieuwsbrief houdt u op de hoogte hetgeen voor u van belang is o.a. op pensioengebied-zorgstelsel maar uiteraard ook wat speelt in de vereniging.

Doordat wij zijn aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden kunnen wij gezamenlijk onze belangen bij de politiek aankaarten.
Denk hierbij b.v. aan de AOW-ontwikkelingen en het behoud van koopkracht.

Hoe groter deze organisaties hoe meer gewicht in de schaal.

Maar ook de contacten met collega’s door het bezoeken van onze jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Kortom reden genoeg voor u om lid te worden.

Wij hopen dat wij u met dit artikel de nodige informatie over onze vereniging verstrekt te hebben.

Met vriendelijke groet,
Bestuur BOMU