De Belangenvereniging van Oud-Medewerkers Unisys (afgekort BOMU) is op 15 februari 1989 opgericht. De vereniging stelt zich ten doel: het behartigen van de belangen van de gepensioneerden van Unisys Nederland en van degenen met een gelijksoortig belang (artikel 2 van de statuten).

Zij tracht dit doel te bereiken door:

 • Goede contacten te onderhouden met Unisys;
 • Het kritisch volgen van de ontwikkelingen in de maatschappij en eventuele daaruit voortvloeiende nadelen voor de leden trachten te voorkomen;
 • Het bevorderen van de onderlinge communicatie tussen de leden;
 • Het lidmaatschap van verenigingen of organisaties die zich bezig houden met de behartiging van de belangen van de gepensioneerden van "Unisys Nederland".

Een kort overzicht van wetenswaardigheden over onze vereniging.

 • Het verenigingsjaar loopt van 1 maart tot en met eind februari daaropvolgend.
 • Jaarlijks wordt tenminste één Algemene LedenVergadering (ALV) gehouden, meestal in de maand maart.
 • Het bestuur bestaat momenteel uit vijf leden. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar, een aftredend lid is herbenoembaar.
 • Ons ledenaantal ligt op dit moment rond 300.
 • Wie zijn onze leden? Oud-medewerkers van Unisys zoals gepensioneerden en gewezen deelnemers van het pensioenfonds.
 • We zijn vertegenwoordigd in het Twee leden van de BOMU zijn nu leden van het Belanghebbenden Orgaan van Kring A bij
  De Nationale APF, die in 2018 de verplichtingen, de uitvoering en het beheer van de pensioenen van SPUN heeft overgenomen.
 • Vier keer per jaar versturen wij een Nieuwsbrief naar onze leden.

Hoe en wanneer kunt u lid worden

Op het moment dat u met pensioen gaat en u van het pensioenbureau de gegevens van uw pensioen heeft ontvangen kunt u lid worden. Ook als u het bedrijf verlaat met een regeling kunt u zich reeds aanmelden en hoeft u niet te wachten tot het moment van pensionering. Sinds een aantal jaren zijn ook steeds meer gewezen deelnemers (slapers), die een groot aantal jaren bij ons bedrijf gewerkt hebben, lid geworden.

Hoeveel bedraagt de contributie en hoe kunt u zich aanmelden?

De jaarlijkse contributie bedraagt € 10,00.

U kunt zich aanmelden via het bijgaande inschrijvingsformulier, vul het alstublieft volledig in en sla deze lokaal op uw PC.
Verstuur het daarna naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Waarom lid worden?

De BOMU behartigt uw belangen zoals onder "algemene informatie" weergegeven. U kunt met vragen altijd bij ons terecht. De Nieuwsbrief houdt u op de hoogte over ontwikkelingen op pensioengebied en bijvoorbeeld het zorgstelsel maar uiteraard ook wat speelt in de vereniging.

Doordat wij zijn aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden kunnen wij gezamenlijk onze belangen bij de politiek aankaarten.
Denk hierbij b.v. aan de AOW-ontwikkelingen en het behoud van koopkracht. Hoe groter deze organisaties zijn hoe meer gewicht we in de schaal kunnen leggen.

Maar ook de contacten met collega’s door het bezoeken van onze jaarlijkse ALV bijeenkomst of het Golftoernooi.

Kortom reden genoeg voor u om lid te worden!